Přírodní rezervace Bukačka


Národní přírodní rezervace Bukačka je nejvýznamnější maloplošné chráněné území v Orlických horách. Leží v katastru obce Sedloňov v nadmořské výšce 910 – 1025 m n m.
Zřízena byla v roce 1954 o rozloze 50,74 ha. Rezervaci tvoří pozůstatek zakrslého bukového pralesa s vtroušeným smrkem, klenem a jeřábem. Cennou částí rezervace je i rašelinná louka.
Pro svou druhovou pestrost bývá NPR Bukačka nazývána „botanickou zahradou Orlických hor“. Bylo zde nalezeno celkem 294 druhů vyšších rostlin, z toho 23 chráněných.
Rostou zde např. běloprstka bělavá, bledule jarní, oměj pestrý a oměj šalamounek, prha arnika, prstnatec májový a prstnatec listenatý, rosnatka okrouhlolistá, kdysi také bělorozchodník huňatý, sklenobýl bezlistý, svízel sudetský a silně ohrožená tučnice obecná. Zajímavá je houba čapulka bahenní, na smrku roste vzácný choroš ohňovec izabelový aj.

Přes Bukačku a její nejbližší okolí vede naučná stezka „Okolím Deštného“, která začíná v Deštném. Měří přibližně 15 km, má 8 zastavení.

04_bukacka

Kontakt