Muzeum zimních sportů a řemesel


Muzeum se nachází uprostřed obce Deštné v Orl. h., v těsné blízkosti kostela sv. Maří Magdalény.
Patří mezi nejmladší ve Východočeském kraji. Slavnostně bylo otevřeno v prosinci 1990 a je výsledkem téměř dvacetileté práce Vlastivědného aktivu, který zde působil.
Všechny jeho obsahově bohaté expozice byly vybudovány svépomocí, stejně tak nápadité a citlivě řešené výtvarné provedení.
Všechny muzejní exponáty pocházejí z darů místních obyvatel a občanů, žijících v Orlických horách i těsném podhůří.
Expozice řemesel připomíná řezbáře, výrobce dřevěných krabiček z lubů, sítaře, hrnčíře, bednáře, uhlíře, kteří pálili dřevěné uhlí v milířích, barvíře látek, kameníky, kamnáře, výrobce šindelů,
cihel z pilin a vápna i dalších.
V prvním patře je umístěna ve velkém sále rozsáhlá sbírka předmětů z historie zimních sportů. Další velký sál zahrnuje dvě expozice. První je věnována ruční textilní výrobě, druhá expozice je zaměřena na orlicko-horské sklářství.
Ve sklepním prostoru se nachází expozice Mlýny na Zlatém potoce. Další expozice zachycuje vývoj praní prádla.

02_muzeum

Kontakt